Zapraszamy do udziału w projekcie:

Stawiamy na
AKTYWNOŚĆ!

informacje o projekcie

Okres realizacji projektu:

01.05.2018 - 31.08.2019 r.

rekrutacja
Nasza lokalizacja